Upadłość konsumencka Śląsk i Małopolska

Specjalizujemy się w prawie upadłościowym firm oraz osób fizycznych. Zajmujemy się kompleksowo obsługą: doradztwem, ogłaszania upadłości i kierowaniem procedury oddłużeniowej Katowice, Śląsk i Małopolska.
Sporządzamy wnioski, na życzenie klienta reprezentujemy klientów przed sądem. Działamy głównie w Katowicach, Śląsku i Małopolsce. Istnieje również możliwość dojazdu do klienta na terenie całego kraju.


Upadłość konsumencka wg nowego prawa w Polsce

Zdarza się , że nieprzewidziane zdarzenia losowe takie jak nagła choroba, lub utrata pracy uniemożliwiają spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Co możemy wtedy zrobić? Rozwiązaniem jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

Jeszcze do niedawna pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku dla osoby fizycznej było bardzo trudne. 31 grudnia 2014 r. weszły jednak w życie nowe rozporządzenia, które znacznie ułatwiają uzyskanie decyzji o upadłości i dają nową nadzieję na wyjście z długów.

Kto może starać się o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka dotyczy osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Przez niewypłacalność rozumie się sytuację, gdy konsument (osoba fizyczna) nie jest w stanie jednocześnie utrzymać się i spłacać zaciągnięte pożyczki i kredyty. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć jedynie konsument, czyli osoba która ma zostać objęta upadłością.

Jaki jest cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej ?

Celem upadłości konsumenckiej jest oczywiście wyjście z długów. Jest to osiągnięte poprzez ustalenie planu spłaty należności wobec wierzycieli i/lub umorzeniu części długów, których konsument nie jest w stanie spłacić. Na ten cel przeznacza się pieniądze pochodzące ze sprzedaży majątku upadłego i części jego wynagrodzenia za pracę.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Konsument zainteresowany taką formą walki z długami musi złożyć stosowny wniosek do wydziału gospodarczego sądu rejonowego, uzasadniający przyznanie mu decyzji o upadłości. Taki wniosek musi zawierać:
• dane osobowe konsumenta
• pełny spis posiadanego majątku ruchomego i nieruchomego wraz z jego szacunkową wyceną i miejscem gdzie się znajduje
• spis wierzycieli, ich adresów, wysokości zaciągniętych wobec nich zobowiązań i terminów spłaty, a także wierzytelności spornych
• listę ewentualnych zastawów i hipotek ciążących na majątku konsumenta
• podanie okoliczności usprawiedliwiających wniosek wraz z ich uzasadnieniem

W razie odrzucenia wniosku, konsument może starać się o jego ponowne rozpatrzenie.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wszelkie postępowania sądowe i egzekucyjne zostają wstrzymane. Cały majątek upadłego przechodzi do tzw. „masy upadłości” i jest od tej pory zarządzany przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Syndyk dokonuje inwentaryzacji majątku, a następnie jego sprzedaży w celu pokrycia planu spłaty wierzycieli. Upadły nie może już swobodnie rozporządzać własnym majątkiem, za wyjątkiem decyzji dotyczących zakupu artykułów życia codziennego. Nierozsądne decyzje po ogłoszeniu upadłości takie jak np. zwolnienie z pracy, mogą skutkować umorzeniem postępowania upadłościowego.

Kancelaria specjalizuje się od ponad 10 lat w upadłościach konsumenckich na Śląsku i Małopolsce. Oddłużyliśmy już dziesiątki osób. Zapaszamy klientów z miast Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Zabrze, Gliwice, Ruda Śląska, Mysłowice, Mikołów, Tychy, Zawiercie.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

ZACZNIJ OD NOWA !

Wykonaliśmy już ponad 50 oddłużeń osób fizycznych i firm na Śląsku i w Małopolsce. Wszystkie działania zakończyły się pozytywnie dla naszych klientów, dzięki czemu teraz mogą zacząć od nowa zarabiać na swoje konto i nie martwić się wcześniejszymi zadłużeniami.
Chętnie pomagamy osobą, które zadłużyły się przez przyczyny niezależne od nich.
Jeżeli chcesz pokonać swoje długi - słuzymy pomocą.
Skontaktuj się z nami i przekaż wszystkie informacje, a my sprawdzimy jak możemy pomóc.

upadłość konsumencka
stat4u