Upadłość firmy i spółki Śląsk, Małopolska

Specjalizujemy się w prawie upadłościowym firm oraz wszelkich spółek na ternie Polski i Wielkiej Brytani. Zajmujemy się kompleksowo obsługą: doradztwem, ogłaszania upadłości i kierowaniem procedury oddłużeniowej.
Sporządzamy wnioski, na życzenie klienta reprezentujemy ich spółki przed sądem. Działamy głównie w Katowicach, Śląsk i Małopolska.
Wykonaliśmy ponad 50 ogłoszeń upadłości, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zdarza się , że nieprzewidziane zdarzenia losowe takie jak nagła choroba, lub utrata pracy uniemożliwiają spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Co możemy wtedy zrobić? Rozwiązaniem jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeszcze do niedawna pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku dla osoby fizycznej było bardzo trudne. 31 grudnia 2014 r. weszły jednak w życie nowe rozporządzenia, które znacznie ułatwiają uzyskanie decyzji o upadłości i dają nową nadzieję na wyjście z długów.

Jak ogłosić upadłość spółki?

Całą procedure upadłości wykonuje się przez organy administracyjne w danym mieście. Po upadłości spółki wszelkie postępowania sądowe i egzekucyjne zostają wstrzymane. Cały majątek przechodzi do tzw. „masy upadłości” i jest od tej pory zarządzany przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Syndyk dokonuje inwentaryzacji majątku, a następnie jego sprzedaży w celu pokrycia planu spłaty wierzycieli. Upadły nie może już swobodnie rozporządzać własnym majątkiem, za wyjątkiem decyzji dotyczących zakupu artykułów życia codziennego. Nierozsądne decyzje po ogłoszeniu upadłości takie jak np. zwolnienie z pracy, mogą skutkować umorzeniem postępowania upadłościowego. Na Śląsku i Małopolsce pomagamy wykonać upadłość spółek.

Ogłaszanie upadłości firmy

Pomagamy w ogłoszeniu upadłości firmy oraz spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, Sp. z o.o.
Nasze doświadczenie to pomoc zakończona sukcesem w ponad 50 sprawach ogłaszania upadłości. Do każdej upadłości podchodzimy indywidualnie, traktując naszego klienta we właściwy sposób. Zdajemy sobie sprawę, że są to bardzo trudne sytuacje i zawsze może do nas zadzwonić żeby dowiedzieć się co w danym przypadku ma robić. Działamy głównie na regionach Śląska i Małopolski. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

upadłość firmy śląsk, ogłaszanie upadłosci firmy śląsk
stat4u