Windykacja długów Chorzów

Dlaczego wybrać usługi naszej Kancelari :
brak opłat wstępnych za rozpoznanie sprawy,
wieloletnie doświadczenie poparte sukcesami,
oferujemy możliwość dojazdu do klienta,
stosujemy metody detektywistyczne,
oddzwaniamy na wszystkie nieodebrane telefony.

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług związanych z dochodzeniem należności dla podmiotów fizycznych oraz firm na dowolnym etapie spłacania długu. Rzetelnie i sumiennie podchodzimy do wszystkich spraw, analizujemy wszelkie dostępne rozwiązania. W pierwszej kolejności staramy się rozwiązać sprawę polubownie gdyż weryfikacja majątku dłużnika trwa do kilku dni. W przypadku gdy nie uda rozwiązać się sprawy polubownie podejmujemy w trybie natychmiastowym kolejne działania, które przyczynią się do pełnego zwrotu wierzytelności. U nas płacisz tylko za efekt, nie pobieramy opłat z góry, dlatego jak nasi poprzedni klienci będziesz zadowolony z przeprowadzonej windykacji.

Na tle konkurencji wyróżniają nas niekonwencjonalne metody odzyskiwania należności. Rozpoczęcie działań następuje od przekazania sprawy do biura terenowego i prokuratora, kolejne instytucje to sąd i komornicy. Przeważnie staramy się doprowadzić sprawę do ugody aby uniknąć długotrwałych spraw w sądzie. Wszelkie koszty postępowania sądowego oraz egzekucyjnego są po stronie dłużnika.

Najczęściej i z miłą chęcią wspomagamy w odzyskiwaniu pieniędzy z tytułu nieuczciwej współpracy z właścicielami firm, którzy w sposób umyślny działali na szkodę poszkodowanego poprzez nie opłacenie zaległych faktur w terminie. Naszym głównym celem jest skuteczna windykacja w której odzyskujemy pełne wierzytelności naszych klientów na terenie Chorzowa.

Nasze usługi świadczymy głównie na terenie Śląska i okolic, zwłaszcza Chorzów ze względu na możliwość bezpośredniej windykacji i negocjacji polubownych z dłużnikiem. W przypadku gdy nie dojdziemy do porozumienia z dłużnikiem prowadzimy działania sprawdzające majątek dłużnika oraz zbieramy materiały dowodowe do sprawy przeciwko dłużnikowi. Nasze metody są niekonwencjonalne jednak bardzo skuteczne, w wielu przypadkach od razu dochodzimy do polubownego rozwiązania sprawy. Chętnie pomagamy wszystkim którzy potrzebują takowej pomocy. Za świadczone usługi pobieramy dany % odzyskanej kwoty wyłącznie w przypadku pozytywnego rozwiązania sprawy i odzyskania należności. Zapraszamy do owocnej współpracy.

windykacja Chorzów, firma windykacyjna chorzów

Firma windykacyjna - windykacja należności Zabrze, Bytom


Firma windykacyjna - windykacja należności Sosnowiec


Firma windykacyjna - windykacja należności Chorzów


Firma windykacyjna - windykacja należności Siemianowice Śląskie


PIECZĘĆ PREWENCYJNA

Dzięki pieczęći współpracownicy będą informowani o współpracy państwa firmy z firmą windykacyjną, która monitoruje terminowe zapłaty za faktury.

PIECZĘĆ PREWENCYJNA
stat4u